HARMONOGRAM SZKOLEŃ, SPOTKAŃ I DORADZTWA GRUPOWEGO | MAJ 2018

Federacja WRK zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA, DORADZTWO GRUPOWE, SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Szkolenia/doradztwa/spotkania dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit, spółdzielni socjalnych:

1. Akademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego | Sesja 4 — Techniki sprzedaży

TERMIN: 24 maja 2018 r. (czwartek), godz. 11:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji nt. Akademii Sprzedaży: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: doradztwo@wrk.org.pl lub poprzez stronę http://wrk.org.pl/harmonogram-najblizsze-wydarzenia-maj-czerwiec-2018/

 

2. SZKOLENIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W FUNDACJI, STOWARZYSZENIU, SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, SPÓŁCE NON-PROFIT:

1) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

UWAGA, BRAK WOLNYCH MIEJSC! TERMIN: 19.05.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Z powodu braku miejsc na terminy: 19.05.2018 r. oraz 29.05.2018 r., na te dni nie przyjmujemy już zapisów. W związku z dużym zainteresowaniem tematyką RODO, uruchamiamy dodatkowy termin szkolenia: 23.06.2018 r., sobota, godz. 10:00-15:00.

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl lub poprzez zbiorczy formularz on-line (dostępny poniżej).

2) Źródła finansowania i fundraising w działalności fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit

TERMIN: 21.05.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00-20:30, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl lub poprzez zbiorczy formularz on-line (dostępny poniżej).

3) Nowoczesny marketing, czyli jak pozyskiwać sponsorów i budować z nimi długotrwałe relacje

TERMIN: 22.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:30

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl lub poprzez zbiorczy formularz on-line (dostępny poniżej).

4) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

TERMIN: 24.05.2018 r. (czwartek), godz. 16:00-20:30

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl lub poprzez zbiorczy formularz on-line (dostępny poniżej).

5) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

UWAGA, BRAK WOLNYCH MIEJSC! TERMIN: 29.05.2018 r. (wtorek), godz. 16:00-20:30

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Z powodu braku miejsc na terminy: 19.05.2018 r. oraz 29.05.2018 r., na te dni nie przyjmujemy już zapisów. W związku z dużym zainteresowaniem tematyką RODO, uruchamiamy dodatkowy termin szkolenia: 23.06.2018 r., sobota, godz. 10:00-15:00.

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl lub poprzez zbiorczy formularz on-line (dostępny poniżej).

6) Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

DODATKOWY TERMIN: 19.05.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji nt. szkoleń dla NGO oraz zapisy: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: szkolenia@wrk.org.pl


Szkolenia dla osób, które zamierzają założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit, spółdzielnię socjalną (tzw. podmiot ekonomii społecznej):

I. CYKL SZKOLEŃ DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ, STOWARZYSZENIE, SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ, SPÓŁKĘ NON PROFIT:

1) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań oraz źródła finansowania

TERMIN: 17 maja 2018 r. (czwartek), godz.10:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

2) Aspekty formalno-prawne zakładania  i prowadzenie fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, spółki non-profit

TERMIN: 18 maja 2018 r. (piątek), godz. 9:30-14:30, ul.Bukowska 27/29, Poznań

3) Skuteczna komunikacja lidera z zespołem, w tym rozwiązywanie konfliktów

TERMIN: 22 maja 2018 r. (wtorek), godz.10:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zapisy TUTAJ


 Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniach, wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie! Czekamy na Twoje zgłoszenie.

W przypadku pojawienia się pytań – zachęcamy do kontaktu!
Administrator ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska: doradztwo@wrk.org.pl, tel.  61 853 09 30;
Administrator ds. Szkoleń: Monika Tomaszek: szkolenia@wrk.org.pl, tel.  61 853 09 30.
Biuro: ul. Bukowska 27/29, Poznań.

Szukasz wsparcia w innych obszarach? Pamiętaj o naszych stałych dyżurach doradczych, w trakcie których wspólnie znajdziemy odpowiedź na nurtujące Cię pytania. Skontaktuj się z administratorem ds. doradztwa i ustalcie dogodny dla Ciebie termin spotkania.

Z naszego wsparcia skorzystać mogą wszystkie fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, spółdzielnie socjalne i osoby planujące założyć organizację pozarządową lub inny podmiot ekonomii społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: WWW.WRK.ORG.PL