Poznańskie Centrum Wolontariatu

Asystent ds. wsparcia edukacyjnego

Celem Fundacji „Dziecko w Centrum” jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i dobro są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Fundacja poszukuje wolontariusza – asystenta ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży.

 

 

Zadania wolontariuszy:

– pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w nauce i rozwijanie ich samodzielności
– realizacja cotygodniowych indywidualnych spotkań korepetycyjnych w zakresie wybranego przedmiotu
– ewentualne wyjścia towarzyskie (np. do kina)

Potrzebne kwalifikacje:

– ukończenie co najmniej 3 roku studiów
– wysoka motywacja do pracy w domowym środowisku dzieci
– deklaracja współpracy w okresie listopad 2017 – czerwiec 2018

Korzyści dla wolontariusza:

– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
– pakiet szkoleń (20 godzin) potwierdzonych otrzymanym certyfikatem
– indywidualne konsultacje (z zakresu rozwoju umiejętności społ., metod nauczania, specyfiki pieczy zastępczej)
– perspektywa możliwości zatrudnienia przy owocnej współpracy

 

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 15

Wymiar czasowy: 1 h/tyg. + towarzyszące projektowi szkolenia i konsultacje (spora elastyczność)

 

Kontakt:

Koordynatorka:  Alicja Napierała-Sellmoser
Nr tel.: 533120170
E-mail: alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org
Strona www: http://www.dzieckowcentrum.org