Poznańskie Centrum Wolontariatu

POMOC W KAMPANII PROMOCYJNEJ

Federacja WRK jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jesteśmy największym związkiem w Wielkopolsce i zrzeszamy ponad 200 organizacji z całego regionu.
Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy i wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.
Opis zadań wolontariusza/ki:

Poszukujemy wolontariusza, który pomógłby nam przeprowadzić zmianę nazwy Centrum Bukowska i

uczestniczył w całej kampanii promocyjnej, dotyczącej tego przedsięwzięcia. Centrum Bukowska jest znanym przez Organizacje Pozarządowe miejscem, gdzie mają możliwość darmowego wynajmu sali, uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach oraz wynajęcia bezpłatnej przestrzeni biurowej, pragniemy, aby nazwa kojarzyła się bardziej z naszymi działaniami, a nie miejscem, gdzie jesteśmy. Od początku maja chcielibyśmy nazywać się Inkubatorem Inicjatyw Społecznych.
Korzyści dla wolontariusza:

Wystawienie zaświadczenia o współpracy z WRK ZOP i przeprowadzeniu kampanii oraz możliwość odbycia praktyk lub stażu w ramach tejże kampanii.
Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza:

– umiejętności artystyczne,

– znajomość marketingu,

– umiejętność obsługi komputera,

– kreatywność,

– umiejętność obsługi i reklamy w social media

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 3

Wymiar czasu pracy wolontariusza:
W zależności od potrzeby, kilka godzin tygodniowo.
Miejsce szkolenia:
Ul. Bukowska 27/29, Poznań
Kontakt:

Osoba kontaktowa: Katarzyna Piekarska

Telefon: 61 843 89 30

Adres e-mail: katarzyna.piekarska@wrk.org.pl

Adres organizacji: ul. Bukowska 27/29, Poznań

Strona www: http://www.wrk.org.pl