Projekt umożliwia także udział wolontariusza w szkoleniu zawodowym,
w szczególności w ECDL, podwyższającym jego kwalifikacje.

Wolontariat trwa 40h lub więcej, jeśli wolontariuszowi spodoba się forma współpracy.

Ważne, żeby podpisanie porozumień wolontariackich nastąpiło jeszcze w lutym.

To oferta dla Ciebie – poznasz fajnych ludzi i nabędziesz nowe umiejętności 🙂

Jeśli spełniasz poniższy warunek, lub ktoś z Twoich znajomych, skontaktuj się z nami!

Kto może być wolontariuszem?

  1. Osoby niepracujące zamieszkujące na terenie powiatów średzkiego, konińskiego, miasta Konin, złotowskiego, chodzieskiego, jarocińskiego, gostyńskiego oraz miasta Poznania, które:
  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy
    lub
  • nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale korzystają z pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.

Skorzystaj jak najszybciej z tej ciekawej okazji! To może być przygoda Twojego życia 🙂

Osoby zainteresowane
nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z Anetą Byczyńską na e-mail: aneta.byczynska@wrk.org.pl,
Dagny Łaniecka na e-mail: dagny.laniecka[at]wrk.org.pl
lub z Michałem Kosickim michal.kosicki@wrk.org.pl oraz pod numerem telefonu: 61 8 530 930

Więcej informacji na stronie: www.paw.wrk.org.pl

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.