Poznańskie Centrum Wolontariatu

Wolontariackie korepetycje z fizyki

Fundacja Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego (EFC) prowadzi programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, o niskim statusie materialnym, pochodzącej z obszarów wiejskich i niewielkich miasteczek. Stypendyści uzyskują wsparcie na okres nauki w szkole średniej. Zakres pomocy obejmuje opłacenie bursy, wyżywienia, kosztów szkolnych (ubezpieczenie, Rada Rodziców, szafki, w ograniczonym zakresie też wycieczki szkolne) zajęcia językowe. W Poznaniu młodzież uczy się w II LO, a mieszka w bursie szkolnej nr 2.

Fundacja poszukuje wolontariusza do prowadzenia korepetycji z fizyki na poziomie szkoły średniej.

 

 

Zadania wolontariusza:
– prowadzenie korepetycji z fizyki (poziom szkoły średniej)

 

Potrzebne kompetencje:
– wiedza adekwatna do zakresu korepetycji
– umiejętność dzielenia się wiedzą i tłumaczenia zawiłych zagadnień

 

Korzyści dla wolontariusza:
– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– nabycie doświadczenia pedagogicznego
– poznanie ciekawych osób

 

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 1

Wymiar czasowy: 1-2 h/tyg. (miejsce: bursa szkolna nr 2 przy ul. Czeremchowej lub miejsce wskazane przez wolontariusza)

Kontakt:

Koordynatorka: Agnieszka Jabłońska-Buchla

Tel.: 696649304

E-mail: ajablonska-buchla@efc.edu.pl

Strona www: http://www.efc.edu.pl