Pani Agnieszka Balewska prowadzi regularnie wystawy jako wolontariuszka i osoba niepełnosprawna dla specyficznego, jaskrawego – intensywnego środowiska artystów i otwartej wrażliwej publiczności w Galerii Autorskiej Lagunart&ducky. Odbyło się już XIV Odsłon Fragmentów Świata. Utworzyła wspólnotę artystów – humanistów ok. 15 osób. Popieramy jej kandydaturę na wolontariuszkę roku 2018

Przesyła najnowszy film z wystawy 17 sierpnia 2018 r.