Poznańskie Centrum Wolontariatu

ZDALNY WOLONTARIAT W PROJEKCIE ,,WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”

Stowarzyszenie Wiosna pomaga ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzy i doskonali systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Jego akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to zamierza tworzyć nowe modele zachowań społecznych. Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy do pomocy przy projekcie ,,WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”.

Jako wolontariusz:

− będziesz wspierać w ewaluacji dla konkretnej osoby/grupy nieformalnej/podmiotu, który otrzymał grant na wdrożenie innowacyjnego pomysłu w obszarze rynku pracy
− zobaczysz „od kuchni”, jak wygląda proces testowania i wdrażania innowacji społecznej w skali mikro
− w praktyce wykorzystasz zdobywaną wiedzę współpracując przy stworzeniu narzędzi badawczych dostosowanych do potrzeb danego innowatora, służących ewaluacji wdrażanego projektu
− przyczynisz się do wypracowania lepszego rozwiązania problemów rynku pracy

Potrzebne kwalifikacje:

– wiedza (chociaż podstawowa) na temat prowadzenia badań ewaluacyjnych, znajomość metodologii badań społecznych i narzędzi
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań

Korzyści dla wolontariusza:

– możliwość zaangażowania w realizację innowacyjnego projektu o zasięgu ogólnopolskim,
– aktywny udział w ewaluacji ciekawych pomysłów niwelujących problemy na rynku pracy,
– świadomość wsparcia i możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia w praktycznym działaniu, a także zdobycia nowych umiejętności,
– możliwość bliskiej współpracy z działaczami społecznymi,
– możliwość samorozwoju, 
– przynależność do grupy wartościowych i aktywnych ludzi,
– przestrzeń do kreatywności i proponowania własnych rozwiązań

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 10

Wymiar czasu: łącznie ok. 10 godzin

Osoba kontaktowa: Jarosław Oskarbski

Telefon: 785 501 094

Adres e-mail: jaroslaw.oskarbski@wiosna.org.pl

Adres organizacji: ul Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków

Strona www: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator