Poznańskie Centrum Wolontariatu

Oferty: Poznań

W ramach biura pośrednictwa wolontariatu oferujemy wsparcie doradców i wiedzę potrzebną by rozpocząć wolontariat oraz szeroki wybór oferty wolontariatu w różnych organizacjach i instytucjach. Dlatego przyjdź na dyżur doradczy, który odbywa się w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00 do 18.00 w siedzibie WRK mieszczącej się na ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. Zapraszamy!

KWESTARZ – WOLONTARIAT

Fundacja Dziedzictwo Kresowe za główny cel obiera pomoc środowiskom polskim i polonijnym, zwłaszcza w krajach byłego bloku wschodniego. Jej działania zmierzają do umacniania więzi pomiędzy tymi środowiskami a Polską i

czytaj więcej

Wolontariacki fundraising

Fundacja “Anioły Edukacji” opiera się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie, a jej celem jest to, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla niego

czytaj więcej

Nauczyciel/trener w wolontariacie

Fundacja “Anioły Edukacji” opiera się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie, a jej celem jest to, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla niego

czytaj więcej

Wolontariackie korepetycje z fizyki

Fundacja Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego (EFC) prowadzi programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, o niskim statusie materialnym, pochodzącej z obszarów wiejskich i niewielkich miasteczek. Stypendyści uzyskują wsparcie na okres

czytaj więcej

Wolontariat przy zajęciach sportowych dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” zajmuje się organizowaniem treningów sportowych w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W tym celu korzystają z życzliwości kilku poznańskich instytucji, użyczających organizacji obiektów sportowych. SSR „START” poszukuje wolontariuszy

czytaj więcej

Wolontariat pedagogiczno-wychowawczy

Szkoła Podstawowa nr 59 znajduje się w dzielnicy Starołęka Minikowo. Placówka dysponuje niewystarczająca pomocą psychologiczno-pedagogiczną, aby wspierać prace nauczycieli, a szczególnie prowadzić edukację włączającą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkole

czytaj więcej

Wolontariat w Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości to obok Szlachetnej Paczki dwa największe programy Stowarzyszenia WIOSNA. W tym roku w Wielkopolsce Akademia zrzesza ponad 200 osób, które pracują z dziećmi szkół podstawowych, aby umocnić ich

czytaj więcej

Wsparcie wszechstronnego rozwoju

Fundacja “Anioły Edukacji” opiera się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie, a jej celem jest to, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla niego

czytaj więcej

Wolontariackie wyjścia z chorymi

Poznański oddział fundacji „Dobrze, że jesteś” działa już od 10 lat! Oferujemy wsparcie pozamedyczne pacjentom w 3 szpitalach oraz w hostelach dla pacjentów radioterapii. Towarzyszymy, wspieramy rozmową, pomagamy w codziennych

czytaj więcej

Wolontariat – ochrona ptaków

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju to organizacja, działająca na rzecz ochrony przyrody. Obecnie organizuje ono projekt “Ptaków w Mieście 2017 – działajmy dla ochrony ptaków w Poznaniu” Główne działania w ramach

czytaj więcej