Poznańskie Centrum Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu w Śremie

Instytucja prowadząca Centrum: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Adres: ul. Mickiewicza 21

63-100 Śrem

Telefon: 61/ 28 307 98

E-mail: biuro@fundacja.srem.info

Strona www: www.fundacja.srem.info

Godziny otwarcia Centrum: poniedziałek – piątek 8:00-14:00

Osoba do kontaktu: Anna Sobieraj, Maria Stefaniak