Poznańskie Centrum Wolontariatu

Spotkanie: „Lokalne Centrum Wolontariatu – jak rozpocząć działanie?”

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP):
– animuje Wielkopolską Sieć Wolontariatu,
– reprezentuje Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu na terenie województwa wielkopolskiego,
– prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu,
– prowadzi Poznańskie Centrum Wolontariatu

zaprasza na spotkanie
„Lokalne Centrum Wolontariatu – jak rozpocząć działanie?”
15 maja (piątek) 2015r. w godzinach 10.00 – 14.00
w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowska 27/29 Poznań

Program spotkania:

1. Omówienie standardów Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW) w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
– Przedstawimy Państwu podstawowe wymogi techniczne i formalne LCW;
– omówimy funkcjonowanie LCW w wielkopolskiej i ogólnopolskiej sieci: wsparcie ze strony federacji WRK i zobowiązania LCW w stosunku do Sieci.

2. Podstawowe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem LCW.
– m.in. zobowiązania wobec wolontariuszy, ochrona interesów organizatora LCW, dokumentacja itp.

3. Procedura aplikowania do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
– jak formalnie można do Sieci przystąpić
– wskażemy Mentora/Opiekuna ze strony Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: przedstawicieli nowopowstających Lokalnych Centrów Wolontariatu (koordynatorów i osoby decyzyjne), przedstawicieli organizacji/instytucji, które zastanawiają się nad uruchomieniem Centrum Wolontariatu.

Spotkanie poprowadzą:

Justyna K. Ochędzan – Prezeska WRK ZOP, twórczyni Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu, ekspertka Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu w zakresie standardów Lokalnych i Regionalnych Centrów Wolontariatu

Lucyna Roszak – Wiceprezeska WRK ZOP ds. wolontariatu, Koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie (od 2008r.); Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie (jednostka pomocy społecznej)- pracująca z młodzieżą oraz z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Na zgłoszenia czekamy do 14 maja (czwartek)
Prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się tutaj