Fundacja Masz Wielką Wartość została założona 20 czerwca 2018 r.. jej misja to usamodzielnienie osób dotkniętych problemami społecznymi, sieciowanie pomocy, kształtowanie zdrowych postaw społecznych. Kluczowymi wartościami organizacji są: człowiek, naturalność i elastyczność. Fundacja organizuje projekt „Bańka niepełnosprawności – edycja letnia”, do realizacji którego potrzebuje wolontariuszy – asystentów.  Projekt jest realizowany w ramach Grupy NOW – Wolontariatu osób z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą wolontariusze – asystenci osób z niepełnosprawnościami. „Bańka niepełnosprawności” to projekt mający na celu przełamywanie barier w kontaktach pomiędzy osobami pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnościami. W ramach letniej edycji realizowanej w sierpniu i wrześniu zorganizowane zostaną eventy streetworkingowe.

Zadania wolontariuszki/a

-pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Poznania w dotarciu na i z eventu

-obsługa eventu (rozdawanie ulotek, zachęcanie przechodniów do włączenia się w wydarzenia, obsługa stoiska streetworkingowego)

Wymagane kwalifikacje

-otwartość na ludzi

-entuzjazm i uśmiech

-zaangażowanie

-mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami (niekoniecznie)

Korzyści dla wolontariuszki/a

-podpisanie umowy wolontariackiej

-udział w szkoleniu w zakresie streetworkingu oraz współpracy z osobami z niepełnosprawnościami (potwierdzone zaświadczeniem)

-nabycie doświadczenia w działaniach streetworkingowych

-okazja do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami

-możliwość poznania ciekawych ludzi oraz zmieniania świata na lepsze

Liczba potrzebnych wolontariuszy : 10

Wymiar czasu pracy :  ok. 8 godz. na jeden event; w ramach projektu zostaną zorganizowane 4 eventy, których terminy będą uzgadniane z wolontariuszami; istnieje możliwość zaangażowania się w mniejszą ilość zarówno eventów, jak i godzin.

Oferta ważna do 15-go września.

Osoba kontaktowa: Bartosz Bednarek

tel. 664 595 714

e-mail: wolontariat.mww@gmail.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]t.mww@gmail.com