Care Exchange to aplikacja dla opiekunów osób z niepełnosprawnością testowana w ramach grantu na rozwój innowacji społecznych

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Aplikacja CE będzie służyć sprawnemu komunikowaniu się wolontariusza z opiekunem osoby z niepełnosprawnością oraz umożliwi sprawne świadczenie usług.

Planujemy utworzenie opcji „Bank Rekomendacji”, który umożliwi znalezienie wsparcia w najbliższej okolicy. Projekt realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st.Warszawa oraz ECORYS Polska SP. z o.o. n podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

Z wolontariatem ruszamy od września (projekt będzie realizowany do grudnia br.)

Kontakt:  Łukasz Koperski;  e-mail: lukkop@gmail.com