W Domu Dziecka mieszka około 25 wychowanków w wieku od 5 do 25 lat. Dzieci podzielone są na około ośmioosobowe grupy mieszkające na trzech piętrach. Jedną grupą zajmuje się trzech wychowawców pracujących na zmianę, samodzielnie. W Domu prowadzone są zajęcia dodatkowe: sportowe, plastyczne oraz muzykoterapia. Na terenie Domu znajduje się boisko, sala gimnastyczna, świetlica ze stołem bilardowym i piłkarzykami.
Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Ze względu na niedostateczną liczbę wychowawców poszukujemy osób, które podjęłyby się regularnych odwiedzin w Domu. Wolontariusz miałby podjąć się aktywnego spędzania czasu z wychowankami w Domu lub poza nim (wówczas z towarzyszeniem wychowawców lub jedynie ze starszymi wychowankami). Zależałoby nam na wspólnym odkrywaniu z dziećmi różnych sposobów na aktywne spędzanie czasu. Obowiązki wolontariusza, jeśli wyrazi na to zgodę, mogłyby obejmować także pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w wypełnianiu domowych obowiązków wspólnie z dziećmi.
Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3 + …
Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Szczególnie ważną cechą u wolontariusza jest umiejętność łączenia wyrozumiałości z asertywnością i zdecydowaniem, w sytuacjach, w których są one potrzebne. Mile widziane choć niekonieczne jest doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami więzi i z problemami ze zdrowiem psychicznym. Pomocna może okazać się wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji.
Przede wszystkim jednak zależy nam na tym, żeby wolontariusze przychodzili z chęcią poznania i wysłuchania wychowanków oraz z pomysłami na wspólną aktywność.
Korzyści dla wolontariusza: Z perspektywy osoby pracującej w Domu mogę powiedzieć, kontakt z dziećmi jest nieraz wymagający, ale ma pozytywny wpływ na mój osobisty rozwój. Satysfakcję daje możliwość towarzyszenia dzieciom w ich życiu codziennym: wyzwaniach, osiągnięciach, trudnościach, zabawie. Uczę się poznając ich spojrzenie na świat. Razem nabieramy wprawy we wspólnym tworzeniu grupy, w której mimo trudności osobistych i środowiskowych, każdy znajduje swoje miejsce.
Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Co najmniej 2h na tydzień.
Kontakt: Dominika Dopierała; tel. 606 791 683; email:dominika.anna.dopierala@gmail.com