Fundacja Boryna Centrum Terapii Muzyką i Dźwiękiem prowadzi działania w zakresie terapii za pomocą wszechstronnego wykorzystania muzyki i dźwięku, pracy pedagogicznej, wspierania edukacji i terapii młodzieży niepełnosprawnej, kultury. Poza tym prowadzi warsztaty w ramach autorskiego programu MUZIACZEK, ukazującego możliwości wykorzystania muzyki i dźwięku podczas zajęć lekcyjnych, indywidualnej pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, osobami z niepełnosprawnościami.

Od 2008r. fundacja realizuje program „Moja muzyka dla pokoju”, którego misją jest działanie na rzecz pokoju, zmniejszanie skali przemocy poprzez wykorzystanie potencjału muzyki. Od 2015r działania w ramach programu przebiegają pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju – IAMPC. Prowadzone są spotkania/debaty pod hasłem „Muzyka odpowiedzią na przemoc”. Ponadto organizowane są koncerty, warsztaty prowadzone przez wielkich muzyków. Artystą, który jest obecnie związany z fundacją jest Steve Kindler, międzynarodowej sławy wirtuoz skrzypiec. Artysta gra na unikatowym instrumencie – skrzypcach 9-strunowych (posiadają one struny wszystkich orkiestrowych instrumentów smyczkowych – kontrabas wiolonczela, altówka, skrzypce, skrzypce piccolo).

Fundacja w okresie od 15.10. do 30.11.br. poszukuje wolontariuszy dla projektu Efekt Mozarta ! – twórcza muzykoterapia w podnoszeniu kompetencji osób z niepełnosprawnościami. Liczba potrzebnych wolontariuszy –10 – 20

Zadania wolontariuszy:

-roznoszenie ulotek/folderów oraz dostarczanie imiennych zaproszeń

-dostarczanie ankiet do placówek leczniczych, oświatowych

-zbieranie prac plastycznych na wystawy oraz pomoc w przygotowywaniu wystaw

-dotarcie do osób z niepełnosprawnościami (indywidualnie i poprzez instytucje m.in. przez ośrodki terapii zajęciowej)

-umieszczanie informacji w mediach społecznościowych

-prace redakcyjne, pomoc w tłumaczeniach

-pomoc w obsłudze osób z niepełnosprawnościami podczas debaty i koncertu

-pomoc w obsłudze wydarzenia – wręczanie materiałów, pomoc przy poczęstunku (mile widziana pomoc w przygotowaniu poczęstunku, dekoracji)

-pomoc w ewidencjonowaniu wolontariuszy, beneficjentów, uczestników

Kwalifikacje i umiejętności :

-każda chętna do pomocy osoba

-umiejętność pracy na komputerze (korzystanie z internetu, poruszanie się po mediach społecznościowych)

-znajomość języków obcych

-umiejętności kulinarne, zmysł plastyczny

-umiejętności negocjacyjne (przy dostarczaniu ankiet)

Korzyści dla wolontariuszy:

-umowa wolontariacka

-możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń (w szczególności w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)

-zdobycie wiedzy i poznanie technik terapii muzyką

-nawiązanie ciekawych kontaktów

-uczestnictwo w interesującym koncercie

Wymiar czasu pracy:  do 20 godz./tydz.; dokładny czas pracy ustalany indywidualnie

Kontakt:  Mirosława Boryna;  tel. 607 776 737;  e-mail: