Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju realizuje kolejną edycję programu „Ptaki w mieście”. Głównym celem programu jest wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków, w szczególności jerzyków, przedstawicieli jaskółkowatych, wróblowatych oraz innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu. Projekt jest realizowany na terenie Poznania w terminie od 21 czerwca do 9 września 2018r.

Zadania wolontariuszki/sza
-przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków oraz miejsc ich występowania
-przeprowadzenie monitoringu zagrożeń dla siedlisk ptaków
-sprawdzenie stanu budek lęgowych oraz sprawdzenie czy są one zasiedlane

Potrzebne kompetencje:
-zaangażowanie
-chęć ochrony przyrody
-umiejętność prowadzenia obserwacji
-obsługa komputera i arkusza rekrutacyjnego
Mile widziane osoby posiadające doświadczenie z zakresu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych oraz znajomość gatunków ptaków gniazdujących na budynkach

Korzyści dla wolontariuszki/sza:
-umowa wolontariacka
-zaświadczenie o uczestniczeniu w projekcie
-nabycie podstawowej wiedzy ornitologicznej
-udział w przedsięwzięciu mającym na celu ochronę przyrody
-praktyczne szkolenie wprowadzające
-wsparcie merytoryczne i organizacyjne koordynatora
-opcja kontynuacji współpracy w ramach projektów na podstawie umów cywilnoprawnych
-możliwość odbycia praktyk studenckich

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 6

Wymiar czasu pracy: 5h/tyg.

Kontakt:
koordynator – Jakub Kotnarowski
tel. 694 037 361
e-mail: jakub.kotnarowski@cpe.info.pl