Projekt Szlachetna paczka realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Oparty jest on na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują deklarowaną pomoc. A my (Stowarzyszenie Wiosna) tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

Zadania wolontariusza/ki:

1. współtworzenie drużyny w rejonie SuperW wraz z innymi wolontariuszami budując drużynę – rejon; wspólne działania sprawiają, że sprawy wydające się na początku trudne, nie są aż tak problematyczne – współpraca z innymi wolontariuszami na wszystkich etapach

projektu, udział w spotkaniach rejonu organizowanych przez lidera, wsparcie lidera w realizacji wyznaczonych zadań

2. uczestnictwo w szkoleniach dla wolontariuszy oraz głównych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna, szkolenia  stacjonarne oraz e-learningowe

3. odwiedzanie rodzin – jest to początek pracy wolontariusza z rodziną (jego główne zadanie); podczas pierwszych spotkań wolontariusze poznają członków rodziny – ich bariery i zasoby; na tej podstawie podejmują decyzję o włączeniu rodziny do programu

4. pomoc w pozyskaniu darczyńców

5. kontakt z darczyńcą – wolontariusz przekazuje darczyńcy potrzeby rodziny – przełoży się to na bardziej adekwatne przygotowanie materialnej paczki; po finale poinformowanie darczyńcy o efektach udzielonej pomocy

6. pomoc przy organizacji magazynu i finału (organizacja miejsca, transportu, kawiarenki dla gości, poczęstunku, dbanie o przyjazną atmosferę)

7. dalsza praca z rodziną

8. ewaluacja programu – ocena tegorocznej edycji Paczki oraz opracowanie założeń na przyszły rok

Liczba potrzebnych wolontariuszy – 10

Kwalifikacje : 

– otwartość

– umiejętność słuchania

– chęć nauki

Korzyści dla wolontariusza:

– rozwój kreatywności, samoakceptacji, umiejętności planowania, poczucie sprawczości, umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej

Wymiar czasu pracy: śródmiesięcznie mniej niż 20 godz.

Kontakt:  Hubert Ludwiczak;    tel. 793 525 204;   e-mail : ludwiczakhubert@gmail.com