Fundacja LuxSfera została założona przez grupę poznańskich animatorów kultury, aktywnych działaczy w środowisku wielkopolskim. Fundacja prezentuje sztuki wizualne, muzykę, teatr, taniec oraz wiele innych dziedzin działalności kulturalnej, stawiając sobie za cel aktywizowanie społeczeństwa poprzez kulturę, promowanie artystów oraz wiedzy o kulturze i prawach autorskich. poszukujemy chętnych wolontariuszy do pomocy przy organizacji festiwalu The September Concert, który odbędzie się we wrześniu w Poznaniu. Projekt ma charakter wolontarystyczny.

Zadania dla wolontariusza/ki:

– promocja festiwalu

– organizacja wydarzeń (rozdawanie kwiatów, programów; ustawianie banerów; wręczanie podziękowań; robienie zdjęć; witanie gości                 itp.)

– prowadzenie koncertów, wydarzeń

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 12

Nie wymagamy żadnych kwalifikacji

Korzyści dla wolontariuszy: zdobycie doświadczenia z zakresu promocji i obsługi wydarzeń kulturalnych, uzyskanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu. Forma zaangażowania zależy od wolontariusza – może on bowiem zdecydowaćsię na pomoc w kilku wydarzeniach bądź tylko w jednym

Kontakt: : Ewa Matwiejczyk-Zimmer;  tel.512 39 30 38;  e-mail: ew.zimmer@luxsfera.org.pl