Masz fundację, stowarzyszenie lub pracujesz w instytucji?

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (Federacja WRK) od 2012 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzi Regionalne oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu. Koordynujemy i inkubujemy Lokalne Centra Wolontariatu na terenie Wielkopolski. Aktualnie zrzeszamy sieć ok. 20 LCW. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu sieci wolontariatu w Wielkopolsce, m.in. w motywowaniu i angażowaniu wolontariuszy, we wspieraniu koordynatorów wolontariatu merytorycznie, sieciowaniu organizacji i instytucji, organizowaniu akcji wolontariackich. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych została wybrana na Partnera Korpusu Solidarności na województwo wielkopolskie. W ramach Programu wspieramy i rozwijamy wolontariat długoterminowy. Celem Programu jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji...

Czytaj więcej