Stowarzyszenia Dni Antydyskryminacji serdecznie zaprosza do udziału w  projekcie, który planowany jest już w terminie od 1 do 6 kwietnia w Poznaniu.

Dni Antydyskryminacji jest to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, w tym warsztaty teatralne, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne. W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również Ogólnopolska Interdyscyplinarna Ekspercka Konferencja Naukowa pt. „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”, która przyciąga nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków, aktywistów i artystów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych. Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia jest Żywa Biblioteka.

Żywa Biblioteka jest to miejsce umożliwiające Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z Żywymi Książkami: osobami, z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze; z przedstawicielkami i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, narażonymi na uprzedzenia, wykluczenie i dyskryminację. W 2004 roku Żywą Bibliotekę uznano za oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka i dzięki pierwszemu podręcznikowi wydanemu przez Radę Europy rozprzestrzeniła się ona na kilkanaście krajów, a obecnie realizowana jest w ponad siedemdziesięciu. Nad Żywą Biblioteką czuwa, i dba o jej jakość, Human Library Organization.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach wszystkich podejmujących aktywności społeczne, zainteresowanych kwestiami antydyskryminacji, promowania i edukowania na temat praw człowieka, a także tych, którym nasza idea jest bliska.

Dodatkowe informacje zapraszam także na stronę internetową https://www.facebook.com/DniAntydyskryminacji/