Badanie postaw prospołecznych Polaków dotyczących
transplantacji

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w badaniu postaw prospołecznych Polaków na podstawie ankiety analizującej nastawienie prodonacyjne i wolontariackie wobec ważnej kwestii społecznej, jaką jest transplantacja. Ankieta została przygotowana przez pracowników Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/jXfDyOANvh5v0joM2

Ankieta jest anonimowa, dobrowolna i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Jej wypełnienie nie przynosi żadnych korzyści osobistych, ale pozwoli pogłębić wiedzę na temat czynników ułatwiających przeszczep organów.
Każda opinia się liczy!