Terminy szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy szpitalnych:
28 marca
18 kwietnia
25 kwietnia
9 maja
Zajęcia odbywać się będą od godziny 8:30 do 14:30-15:00.
Warsztaty z psychologiem i pielęgniarką prawdopodobnie będą odbywać się z podziałem na grupy.

Więcej informacji o wolontariacie na: https://wolontariattest.wrk.org.pl/oferty-wolontariatu/wolontariat-szpitalny-skpp/