Będąc wolontariuszem w projekcie Wiosenny Inkubator Innowacji masz możliwość realnego wpływu na zmianę rynku pracy i zyskania cennych doświadczeń.

Jeżeli jesteś otwarta/y na nowe wyzwania, nie boisz się wykonywać codziennych czynności „organizatorskich”, a kreatywne myślenie nie jest Ci obce – zgłoś się do nas ! Szukamy osób, które będą wspierać innowatorów społecznych w testowaniu i we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań na rynku pracy.

W ramach projekty Wiosenny Inkubator Innowacji zostały przyznane 32 granty na różnorodne innowacje społeczne w całej Polsce. Zainteresowany wolontariusz będzie miał możliwość wyboru innowacji najbardziej odpowiadającej  jej/jego zainteresowaniom i chęci rozwoju. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna i Innowatorem zostanie ustalony indywidualny zakres zaangażowania dla każdego wolontariusza.

Liczba potrzebnych wolontariuszek/y: 5

Wymagane kwalifikacje:

-komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-systematyczność i dokładność

-doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji lub zarządzaniu projektami będzie dodatkowym atutem (jednak nie jest warunkiem koniecznym)

Korzyści dla wolontariusza:

-możliwość zaangażowania w realizację innowacyjnego projektu o zasięgu ogólnopolskim

aktywny udział we wdrażaniu ciekawych pomysłów niwelujących problemy na rynku pracy

-świadomość wsparcia i możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia w praktycznym działaniu, a także zdobycie nowych umiejętności

-poznanie procesu wdrażania innowacji „od kuchni

-możliwość bliskiej współpracy z działaczami społecznymi

-możliwość samorozwoju

-przynależność do grupy wartościowych i aktywnych ludzi

-przestrzeń do kreatywności i proponowania własnych rozwiązań

-możliwość odbywania stażu online lub stacjonarnie

Wymiar czasu pracy: ok. 10 godz. na jednego Innowatora (dokładna liczba godzin będzie indywidualnie ustalana z wolontariuszem)

 Kontakt: Claudia Zygmunt ;   tel. 785894355;    e-mail: claudia.zygmunt@wiosna.org.pl