Celem Fundacji Kulturosfera.pl jest przede wszystkim:

-wspieranie twórczości literackiej

-organizowanie i wspieranie inicjatyw popularyzujących literaturę i język polski

-propagowanie i wdrażanię nowoczesnych koncepcji i technologii w promocji kultury

-uczestnictwo w inicjatywach, które łączą we wspólnym działaniu ludzi związanych z różnymi dziedzinami sztuki i nauki

-wspieranie inicjatyw, których celem jest restytucj szeroko rozumianej spuścizny kulturalnej w Polsce

Fundacja szuka wolontariuszy do pomocy w codziennej działalności

Zadania dla wolontariuszy:

-organizacja spotkań literackich i innych, pomoc w ich obsłudze

-prace redakcyjne

-wsparcie obsługi fotograficznej i filmowej

-wsparcie działań marketingowych i promocyjnych

oraz wszelkie inne formy współpracy

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  2 – 10

Korzyści dla wolontariuszy:

-umowa wolontariacka

zaświadczenie o odbytym wolontariacie

-możliwość zdobycia nowych doświadczeń

-nawiązanie ciekawych kontaktów

-udział w projektach literackich i kulturalnych

Wymiar czasu pracy:  ustalany indywidualnie; fundacji zależy na stworzeniu grupy, która chętnie współpracowałaby z nią w dłuższej perspektywie czasu

Kontakt: Olga Soporowska-Wojtczak; Marcin Wojtczak;  tel. 798 280 031, 798 280 009;   e-mail: fundacja@kulturosfera.pl