Zapraszamy na wolontariat szpitalny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Przygotowanie wolontariusza do pracy z Pacjentem oparte jest na profesjonalnym szkoleniu zakończonym wydaniem zaświadczenia oraz zatrudnieniem Wolontariusza na mocy porozumienia z Dyrektorem Szpitala. Program powstał w wyniku dostrzeżenia potrzeby Pacjentów związanej z obecnością osób spoza personelu medycznego. Wolontariusze są wsparciem dla Pacjentów przebywających z dala od miejsca zamieszkania, często bez pomocy bliskich – z uwagi na kliniczny charakter Szpitala Pacjenci przyjeżdżają do nas z całego kraju. Kontakt z pomocną osobą jest oderwaniem od rutyny codziennego dnia w Szpitalu oraz trosk związanych ze zdrowiem.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:
Obszar działania to oddziały szpitalne. Zadania wolontariusza to: towarzyszenie w czasie oczekiwania na badania diagnostyczne, organizowanie pacjentom czasu wolnego (koncerty, Jasełka, Mikołajki), pomoc w spożywaniu posiłków, pomoc przy czynnościach pielęgnacyjnych, robienie drobnych zakupów w sklepiku szpitalnym, rozmowy z pacjentami.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 25 osób

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia ww. zadań.

Korzyści dla wolontariusza:
– profesjonalne przeszkolenie teoretyczne i praktyczne zakończone wydaniem zaświadczenia,
– możliwość korzystania z edukacji zdrowotnej (comiesięczne spotkania z innymi wolontariuszami i udział w wykładach promujących zdrowy styl życia),
– możliwość poznania i nawiązania relacji międzyludzkich,
– satysfakcja z pracy dla pacjenta.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Wymiar czasu pracy nie mniej niż 2 godziny tygodniowo.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Wolontariat szpitalny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Adres: ul. Długa 1/2, 61- 848 Poznań