Fundacja „Róża Miłości Świętej Rity”  istnieje 3 lata. Stworzona została by służyć ludziom na różne sposoby. W tym roku otworzyła Dom Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, aktywizowanie podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego, aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 4 osoby

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
Mile widziana książeczka sanepidowska.

Korzyści dla wolontariusza: Dawanie siebie drugiemu – słabszemu w szczególności człowiekowi – to bezcenne i nie do opisania uczucie.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Zapraszamy wolontariuszy w tygodniu oraz w weekend – do dogadania.
2-3 godziny w ciągu dnia.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

 

Fundacja „Róża Miłości Świętej Rity”

Adres organizacji: Kopernika 2/6