Chcesz nas poznać i zostać PRZYJACIELEM  –  ASYSTENTEM osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Mieszkamy razem i wzajemnie sobie pomagamy w domach Wspólnoty L’Arche w Poznaniu.     

Wspólnoty L’Arche prowadzą niewielkie domy o charakterze rodzinnym. Mieszkają w nich asystenci oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Sercem wspólnot jest przyjaźń z nimi, wspieranie ich i głoszenie światu ich daru, tak by były integralną częścią społeczeństwa.

Domy L’Arche to miejsce doznawania radości płynącej z relacji z drugim człowiekiem, wspólnego życia i przeżywania razem codzienności. Składa się na nie bycie razem i wzajemna pomoc czyli wspólne wykonywanie obowiązków, wyjazdy, świętowanie, modlitwa i odpoczywanie.

W L’Arche zachowujemy wierność ewangelicznym wartościom. Przyczyniamy się do budowania społeczeństwa zainteresowanego drugim człowiekiem, a szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Kształtujemy charakter i postawę człowieczeństwa. Poznajemy co to znaczy prawdziwie kochać i wybaczać.

Pierwszą wspólnotę L’Arche założył Jean Vanier w 1964 roku we Francji. Obecnie na świecie jest 145 wspólnot.

Chcesz budować prawdziwe przyjaźnie?

Przyjdź do nas!

Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu ul. Polańska 13 A;  61-614 Poznań

email: poznan@larche.org.pl

facebook.com/larchepoznan

tel. +48 507 851 246

www.poznan.larche.org.pl