Jesteśmy organizacją ukierunkowaną na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Wspieramy rozwój emocjonalny, fizyczny oraz rozwijamy talenty młodych. Dołącz do Fundacji Małymi Oczami 🙂

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Obecnie szukamy osób, które pomogą dzieciom psychologicznie. Wolontariusze po studiach kierunkowych, w tym studenci na praktykach.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 5

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
Osoba, która chętnie wspiera drugiego człowieka.

Korzyści dla wolontariusza:

  • zdobycie doświadczenia i praktyki we wsparciu oraz w kontakcie z dziećmi
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych
  • zaświadczenie dla studentów, którzy mają w programie realizację wolontariatu/praktyk
  • przede wszystkim satysfakcja z pomagania innym

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): do ustalenia

Zgłoś się na wolontariat on-line: