Jesteśmy organizacją ukierunkowaną na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Wspieramy rozwój emocjonalny, fizyczny oraz rozwijamy talenty młodych. Dołącz do Fundacji Małymi Oczami 🙂

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Obecnie szukamy osób, które pomogą nam w fundraisingu, np. pomoc w pozyskaniu darczyńców, grantów itp.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3-4

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– odpowiednie do wykonywanych zadań.
Wolontariusz uzyska wsparcie i instrukcje niezbędne do dobrego wykonania powierzonych zadań.
To osoba, która dzieli się swoją pasją z drugą osobą, pobudza do działania.

Korzyści dla wolontariusza:

  • umowa wolontariacka, zapewniająca ubezpieczenie
  • poznawanie ciekawych ludzi
  • rozwój osobowy
  • nabywanie nowych umiejętności
  • zaświadczenie dla uczniów/studentów, którzy mają w programie realizację wolontariatu
  • przede wszystkim satysfakcja z pomagania innym


Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia):
do ustalenia

Zgłoś się na wolontariat on-line: