Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich działa na rzecz starszych, samotnych osób. Wolontariusze w ramach wolontariatu towarzysząceg odwiedzają regularnie samotne osoby, pomagają akcyjnie oraz prowadzą zajęcia muzyczne – seniorzy bardzo lubią śpiewać i w związku z tym jest potrzebna osoba, która poprowadziłaby zajęcia śpiweu

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  1 – 2

Zadania dla wolontariuszy:

-prowadzenie zajęć muzycznych ( stowarzyszenie posiada śpiewniki oraz pianino)

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

-umiejętność śpiewania oraz gry na jakimś instrumencie

Korzyści dla wolontariuszy:

-zaświadczenie o prowadzeniu zajęć

-zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności-możliwość występów w innych organizacjach, klubach

Wymiar czasu pracy:  1 x w tyg. ok.1 godz. lub 2 x w m-cu między godz. 9:00 a 15:00

Kontakt:  Klaudia Nowacka;  tel. 508 143 118;  e-mail: poznan@malibracia.org.pl;  strona www: