Stowarzyszenie Afazja działa na rzecz osób z niepełnosprawnością dotkniętych afazją, tzn. (zaburzeniami rozumienia i nadawania mowy powstałe na skutek uszkodzenia mózgu).        
Stowarzyszenie prowadzi regularne grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne, wypożycza programy komputerowe do pracy w domu, udziela porad prawnych, zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jaki i ich rodzinom – Klub Afatyka, upowszechnia wiedzę na temat afazji. Aby pomóc pacjentom w przezwyciężaniu lęków przed pełnym korzystaniem z życia jeździmy na wyjazdy integracyjno-terapeutyczne. Na tych turnusach prowadzona jest integracja społeczna. Uczestniczymy też w życiu kulturalnym. Ostatnio byliśmy na grupowym wyjściu do Teatru Nowego w Poznaniu  na spektaklu „Osiecka. Byle nie o miłości”. Zaprosiliśmy naszych podopiecznych na rejs statkiem „Bajka” po Warcie. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń jak konferencja udarowa „Udar mnie nie pokona”, jak i naukowej konferencji logopedycznej „Mózg – język – komunikacja”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:        
Potrzebujemy osób do uczestniczenia w grupowych zajęciach logopedycznych i psychologicznych, oraz do ćwiczeń z osobami z zaburzoną mową pod kierownictwem logopedy i psychologa.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– otwartość, komunikatywność,
– empatia, cierpliwość w stosunku do osób z afazją, tj. osób, które np. wolniej mówią,
– może to być student logopedii/psychologii i kierunków pokrewnych, ale nie jest to wymagane.

Korzyści dla wolontariusza:
– oferujemy wsparcie we wszystkich działaniach,
– umowę wolontariacką z wolontariuszem,
– przeszkolenie i możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych i psychologicznych,
– możliwość poznania osób z zaburzeniem mowy,
– współpraca ze specjalistami i poszerzanie wiedzy,
– wspólne eventy integracyjne z uczestnikami,
– zaświadczenie ze zrealizowanego wolontariatu.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Preferowane zaangażowanie 1 x w tygodniu po 3 godziny, czasem 2 x w tygodniu – do uzgodnienia w zależności od dyspozycyjności.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Stowarzyszenie Afazja

http://www.afazja.eu/