Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zapraszają wszystkie placówki współpracujące z wolontariuszami do udziału w konkursie Barwy Wolontariatu. Celem konkursu jest m.in. nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami.

Konkurs jest okazją do podziękowania w sposób szczególny wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami oraz instytucjami.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (istnieje możliwość zgłoszenia własnej kandydatury).

Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla każdego zgłoszenia wypełniamy jeden formularz. Dany kandydat/ka czy grupa może być zgłoszony/a tylko raz i może być przypisany/a tylko do jednej kategorii. Opis kandydata/tki  lub instytucji/organizacji, dołączany do zgłoszenia na stronie internetowej www.wolontariuszroku.wrk.org.pl  należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip). W przypadku wielu plików (np. opis i kilka rekomendacji) należy je zeskanować do 1 pliku lub umieścić wszystkie pliki w 1 pliku zip.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy, konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Konkurs jest okazją do pokazania wielobarwności działań społecznych oraz aktywności wolontariuszy, pomagających w pracach biurowych, wspierających osoby z niepełnosprawnością, wspierających podopiecznych w hospicjach, pomagających podczas organizowania akcji, wydarzeń okolicznościowych oraz działających w wielu innych obszarach życia społecznego.

Kandydatów można zgłaszać w jednej z 4 kategorii:

  • Wolontariusz roku
  • Wolontariat rodzinny
  • Wolontariat szkolny
  • Wolontariat senioralny.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne modelowo współpracujące z wolontariuszami, a także ich wolontariusze mogą zgłosić kandydaturę organizacji/instytucji w kategorii:

  • Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2019.

Zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego należy przesyłać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu, prowadzonego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, poprzez stronę internetową www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń.