Stowarzyszenie Afazja działa na rzecz osób z niepełnosprawnością dotkniętych afazją (zaburzeniami rozumienia i nadawania mowy powstałe na skutek uszkodzenia mózgu).
Stowarzyszenie prowadzi regularne grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne, wypożycza programy komputerowe do pracy w domu, udziela porad prawnych, zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jaki i ich rodzinom – Klub Afatyka, upowszechnia wiedzę na temat afazji.

Aby pomóc pacjentom w przezwyciężaniu lęków przed pełnym korzystaniem z życia jeździmy na wyjazdy integracyjno-terapeutyczne. Na tych turnusach prowadzona jest integracja społeczna. Uczestniczymy też w życiu kulturalnym. Ostatnio byliśmy na grupowym wyjściu do Teatru Nowego w Poznaniu  na spektaklu „Osiecka. Byle nie o miłości”. Zaprosiliśmy naszych podopiecznych na rejs statkiem „Bajka” po Warcie. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń jak konferencja udarowa „Udar mnie nie pokona”, jak i naukowej konferencji logopedycznej „Mózg – język – komunikacja”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:
Potrzebujemy osób do pisania projektów, działań promocyjno-marketingowych, w tym redagowania pism i wpisów na stronę oraz w social media.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3
Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– otwartość, komunikatywność,
– umiejętność pisania tekstów, łatwość redagowania pism, lekkie pióro
– mile widziana znajomość social media i umiejętność robienia zdjęć.

Korzyści dla wolontariusza:
– oferujemy wsparcie we wszystkich działaniach,
– umowę wolontariacką z wolontariuszem,
– przeszkolenie do wspomnianych działań,
– współpraca ze specjalistami i poszerzanie wiedzy,
– zaświadczenie ze zrealizowanego wolontariatu,
– możliwość stałego rozwoju i bliższej współpracy.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki:
– do uzgodnienia

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:
Stowarzyszenie Afazja; www.afazja.eu