Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Obszar zapotrzebowania dotyczy wolontariusza/wolontariuszki, którzy mogliby udzielić korepetycji z matematyki na poziomie klasy III liceum. Zajęcia byłyby umawiane indywidualnie z osobą potrzebującą pomocy w czasie pasującym wolontaruszowi.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 1

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Nie są wymagane żadne oficjalne kwalifikacje. Zależy nam na poziomie wiedzy z matematyki umożliwiającym udzielenie wsparcia osobie na poziomie liceum.

Korzyści dla wolontariusza: Możliwość rozwoju w pracy indywidualnej z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, kontakt z doświadczonym zespołem.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Ustalany indywidualnie, nie więcej niż 2h/tygodniowo.

Kontakt:  Róża Guźniczak;  tel. 669 353737;  e-mail: roza.guzniczk@barka.org.pl