Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” zajmuje się organizowaniem treningów sportowych w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W tym celu korzystają z życzliwości kilku poznańskich instytucji, użyczających organizacji obiektów sportowych.

SSR „START” poszukuje wolontariuszy do pomocy niepełnosprawnym uczestnikom treningów.

 

 

Zadania wolontariuszy (do wyboru):
– organizacji i przeprowadzania imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami
– organizacji i przeprowadzania obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami
– pomocy przy przeprowadzaniu treningów sekcji sportowych Stowarzyszenia
– asysty dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie prowadzonych przez nas zajęć sportowych

Korzyści dla wolontariuszy:
– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– zdobycie doświadczenia w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi w środowisku sportowym
– perspektywę szerszej współpracy wolontariackiej
– możliwość odbycia praktyk studenckich

Potrzebne kwalifikacje:
– komunikatywność
– dobra organizacja
– otwartość na pracę z niepełnosprawnymi
– energia i odpowiedzialność

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 10
Wymiar czasowy:
do indywidualnego ustalenia

Kontakt:
Koordynator: Tomasz Rosik
E-mail: start@start.org.pl
Telefon: 602 455 704
Strona www: http://www.start.org.pl