Nabór zakończony!

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ jest podmiotem medycznym świadczącym pomoc osobom w kryzysie zdrowia psychicznego. W swoich zasobach posiadamy psychologów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, lekarzy psychiatrów, zespół leczenia środowiskowego oraz zespół szybkiego reagowania (dojeżdżamy do pacjentów), oddział terapii zajęciowej, pielęgniarkę oraz pracownika socjalnego. Można w każdym momencie, w godzinach pracy ŚCZP uzyskać pomoc psychologiczną w ramach „otwartej przestrzeni”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Poszukujemy wolontariusza do osoby lat 32 z Zespołem Downa. Wolontariat świadczony w miejscu zamieszkania podopiecznego Poznań Piątkowo (w niedalekiej odległości od przystanku PST)

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– empatia,
– zaangażowanie,
– chęć do regularnej współpracy.

Korzyści dla wolontariusza:
– możliwość niesienia pomocy osobie oczekującej wsparcia
– współpraca na podstawie umowy wolontariackiej
– zdobycie ciekawego doświadczenia
– współpraca z placówką medyczną oparta na miłej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze
– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w placówce zajmującej się wsparciem zdrowia psychicznego
– wsparcie psychologa w każdym momencie trwania współpracy.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Do uzgodnienia

Zgłoś się on-line: