Publiczna Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu poszukuje wolontariuszy/wolontariuszek.

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Pomoc podczas realizacji zajęć szkolnych z dziećmi nadpobudliwymi (6-latki), u których na skutek zaburzeń wewnętrznych  lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu. Wolontariusz/osoba wspomagająca ma za zadanie pomagać dzieciom, uczestniczącym w zajęciach, motywować je do pracy, w sytuacjach kiedy dochodzi do zaburzeń zachowania w grupie rówieśników. W grupie jest dwoje dzieci nadpobudliwych.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/wolontariuszek: 2

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: doświadczenie w zakresie pedagogiki/psychologii lub doświadczenie w pracy z dziećmi nadpobudliwymi/dobry kontakt z takimi dziećmi.

Korzyści dla wolontariusza/ki: możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi, dla studenta możliwość odbycia stażu, praktyk.

Wymiar czasu pracy wolontariusza/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): 3-5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 90,

ul. Chociszewskiego 56,

60-261   Poznań