Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest think tankiem, niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non – profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego i przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

Nadrzędnym celem Fundacji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Instytut zajmuje się również opracowaniem oraz tworzeniem własnych projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów koncentrując się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekologii.  Ważnym obszarem aktywności Instytutu jest prowadzenie działalności promocyjnej oraz realizacja przedsięwzięć i eventów o charakterze edukacyjnym.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/wolontariuszki:

– poszukiwanie partnerów do współpracy,
– prowadzenie bieżącej komunikacji z darczyńcami (osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez media społecznościowe),
– wsparcie w przygotowywaniu kampanii fundraisingowej,
– współtworzenie programów aktywizujących obecnych i pozyskujących nowych darczyńców,
– realizacja innych pomysłów (także własnych), powiązanych z misją i celami statutowymi Fundacji,
– uczestniczenie i asystowanie w działaniach Zarządu związanych z fundraisingiem,
– realizacja innych zadań wynikających z działań Fundacji.

 

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/wolontariuszki:

Kogo szukamy? Osób:
– zdecydowanych, z pasją, otwartych na wyzwania i pracę w ciekawych przedsięwzięciach,
– znających narzędzia fundraisingowe dla branży organizacji pozarządowych,
– swobodnie posługujących się językiem polskim, w mowie i na piśmie,
– znających język angielski i/lub inne języki obce,
– sprawnie poruszających się w środowisku Microsoft Office oraz mediach społecznościowych,
– kreatywnych, samodzielnych i zaangażowanych,
– mających pozytywne nastawienie wobec ludzi i świata

Korzyści dla wolontariusza:
– porozumienie wolontariackie,
– szkolenie wstępne uzupełniające niezbędną wiedzę i umiejętności,
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne opiekuna wolontariatu,
– referencje/zaświadczenie potwierdzające współpracę z podaniem zakresu wykonywanych zadań,
– możliwość dalszej współpracy i rozwoju osobistego w ramach projektów, przedsięwzięć realizowanych przez Fundację (perspektywa propozycji zatrudnienia),
możliwość odbycia praktyk studenckich.

Wymiar czasu pracy wolontariusza/wolontariuszki: min. 5h tygodniowo; do uzgodnienia szczegóły; możliwość e-wolontariatu (pracy zdalnej).

Współpraca od zaraz! Dołącz do naszego zespołu!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: irme@interia.pl do dnia 30.06.2017 r.
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Zgłoś się:

Nazwa organizacji: Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej
Adres organizacji: ul. Jeżycka 12 lok.10, 60-863 Poznań
Osoba kontaktowa: Przemysław Karlik
Nr telefonu: 792 429 883
Adres e-mail: irme@interia.pl