REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!

Misją Fundacji Vis Maior jest likwidowanie barier wynikających z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają osobom niewidomym i słabowidzącym pełny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
Od 19 lat działamy na rzecz osób niewidomych, słabowidzących, a także ich bliskich. Promujemy ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym. Wspieramy osoby z dysfunkcją wzroku oraz ich rodziny w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Rehabilitujemy, szkolimy i pomagamy odnaleźć się w życiu po utracie widzenia. Pokazujemy, jak w takiej sytuacji funkcjonować.
Od 2009 roku szkolimy psy przewodniki i promujemy ideę poruszania się z nimi jako wyższy stopień rehabilitacji osób niewidomych. Do tej pory przeszkoliliśmy i przekazaliśmy 41 psów przewodników.
Bardzo istotną część naszej działalności stanowi budowanie pozytywnych i konstruktywnych postaw wobec osób z dysfunkcją wzroku. Edukujemy społeczeństwo, organizujemy konferencje, prowadzimy działania rzecznicze mające na celu zmianę przepisów, które niejednokrotnie ograniczają niezależność osób z niepełnosprawnościami. Walczymy również o to, by obowiązujące prawo było przestrzegane.
W wielu dziedzinach ekspertami jesteśmy my sami – zespół Fundacji i nasi przyjaciele, czyli w znakomitej większości osoby niewidome.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Fundacja Vis Maior działająca na rzecz osób z dysfunkcją wzroku poszukuje wolontariuszy na szkolenia dla osób niewidomych, które odbędą się w Warszawie  w terminach:
1-28 sierpnia 2021,
24-27 września 2021,
15-18 października 2021,
12-15 listopada 2021,
10-13 grudnia 2021,
14-17 stycznia 2022,
11- 14 lutego 2022,
4-7 marca 2022.

Podczas szkoleń dorosłe osoby niewidome i słabowidzące będą nabywać takie umiejętności jak: samodzielne poruszanie się (orientacja przestrzenna – chodzenie z białą laską), wykonywanie codziennych czynności, obsługa udźwiękowionego komputera i smartfonu.

Zadania wolontariuszy:

• wsparcie organizacji zajęć i obecność podczas ich trwania (warsztaty, wykłady, ćwiczenia, wycieczki);
• wsparcie uczestników zajęć w przemieszczaniu się i w razie potrzeby w codziennych czynnościach, w tym przy posiłkach;
• współpraca ze specjalistami zaangażowanymi w realizowane zadania (psychologami, tyflopedagogami, instruktorem obsługi komputera i GPS oraz z koordynatorem projektu).

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kurs na samodzielność 2021” dofinansowanego ze środków PFRON.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 30

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
• pełnoletniość;
• zainteresowania potrzebami osób  z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku;
• świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących;
• zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
• chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy.

Korzyści dla wolontariusza:
• podstawowe szkolenie dotyczące specyfiki pracy oraz udzielania pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
• porozumienie wolontariackie;
• możliwość zdobycia doświadczenia pracy z osobami niewidomymi;
• zaświadczenie o odbytym wolontariacie;
• osobom spoza Warszawy – zakwaterowanie i wyżywienie.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Szkolenia odbywają się w godzinach 7-22. w terminach:
1-28 sierpnia 2021,
24-27 września 2021,
15-18 października 2021,
12-15 listopada 2021,
10-13 grudnia 2021,
14-17 stycznia 2022,
11-14 lutego 2022,
4-7 marca 2022.

Osoby spoza Warszawy, które nie będą mogły być dyspozycyjne podczas wszystkich szkoleń, będą mogły wskazać możliwe terminy zaangażowania się.

Zgłoś się on-line na wolontariat: