Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – Fundacja Adopcji Serca działa na rzecz najbiedniejszych mieszkańców naszej planety, wspierając projekty charytatywne polskich placówek misyjnych. Najważniejsze programy pomocowe, to Adopcja Serca (indywidualny patronat duchowy i materialny nad konkretnym dzieckiem, znanym z imienia i nazwiska – w Etiopii, D.R. Konga, Sudanie Południowym, Syrii) oraz finansowanie leczenia i dokarmiania niedożywionych i zagłodzonych dzieci (Rwanda, Tanzania, Etiopia, Syria).

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

– budowa strony www na bazie WordPress – realizacja projektu graficznego strony głównej oraz podstron,
– w następnym etapie aktualizacja strony i zamieszczanie dostarczonych materiałów,
– przeszkolenie wolontariuszy Fundacji do samodzielnego zamieszczania materiałów na stronie.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3-4 osoby

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

– umiejętności niezbędne do wykonania zadania.

Wolontariusz uzyska wsparcie merytoryczne oraz materiały i instrukcje niezbędne do dobrego wykonania powierzonych zadań.

Korzyści dla wolontariusza:

– umowa wolontariacka, zapewniająca ubezpieczenie,

– rozwój osobisty,

– możliwość nabywania nowych umiejętności,

– udziału w szkoleniach i kursach,

– zaświadczenie o swym zaangażowaniu.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia):

Stosownie do możliwości, możliwa praca zdalna.

 

Zgłoś się na wolontariat on-line:

 

Kontakt do organizacji:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – Fundacja Adopcji Serca