Jesteśmy organizacją ukierunkowaną na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Wspieramy rozwój emocjonalny, fizyczny oraz rozwijamy talenty młodych. Dołącz do Fundacji Małymi Oczami 🙂

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Obecnie szukamy osób, które pomogą dzieciom w nauce i do prowadzenia zajęć.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 15

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
To osoba, która dzieli się swoją pasją z drugą osobą, wspiera ją, pobudza do działania.

Korzyści dla wolontariusza:

  • zdobycie doświadczenia i praktyki w nauczaniu oraz kontakcie z dziećmi
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych
  • zaświadczenie dla uczniów/studentów, którzy mają w programie realizację wolontariatu
  • przede wszystkim satysfakcja z pomagania innym

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): do ustalenia

Zgłoś się na wolontariat on-line: