Szkoła Podstawowa „Skrzydła” to pierwsza szkoła dla chłopców w Poznaniu prowadzona przez Fundację STERNIK – Poznań. Od ośmiu lat wspieramy Rodziców w wielkiej przygodzie wychowywania dzieci. Staramy się być przedłużeniem domu rodzinnego, oferujemy edukację całościową i spójną, opartą na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.
Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Chętnie skorzystamy z pomocy wolontariusza w jednym lub kilku następujących obszarach:
– opieka nad dziećmi podczas zajęć w świetlicy, stołówce czy na rekreacji
– asystowanie nauczycielowi podczas zajęć lekcyjnych
– pomoc w lekcjach słabszym uczniom
– pomoc w codziennym funkcjonowaniu dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności
– pomoc sekretarzowi w sprawach organizacyjnych
– pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły i/lub profilu na portalu Facebook
– przygotowywanie materiałów edukacyjnych
– prace administracyjne
Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 5
Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Poszukujemy wolontariuszy, którzy wiążą swoją przyszłość z nauczaniem lub chcą sprawdzić się w roli nauczyciela. Poszukujemy osób:
– powyżej 16 roku życia,
– z pasją, czerpiących radość z pracy z dziećmi
– pragnących podnosić swoje kwalifikacje
– dla których wychowanie dziecka jest równie ważne, jak proces kształcenia
– pragnących być wzorem osobowym dla dzieci
– potrafiących współpracować w młodym, dynamicznym zespole
Korzyści dla wolontariusza: – poznanie specyfiki pracy z dziećmi
– nabycie doświadczenia
– rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych
– rozwój osobisty
– udział w zajęciach z różnych dziedzin nauki
– pakiet szkoleń oraz spotkania integracyjne
– satysfakcja z udziału w misji wspierania rodzin
– umowa wolontariacka, zaświadczenie lub referencje
– możliwość odbycia i zaliczenia praktyk
– możliwość późniejszego zatrudnienia
– ubezpieczenie OC
Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00. Zapraszamy osoby, które mogą pomóc nam w opiece nad dziećmi w tych godzinach lub pracować zdalnie w domu w dowolnych godzinach.
Kontakt: Piotr Ławniczak; tel. 798 410 123; email: piotr.lawniczak@skrzydla.pl