Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, która wychodzi naprzeciw zarówno osobom w wieku 60+, by czerpać z ich działań inspirację, korzystać z wiedzy i doświadczenia, jak i seniorom, chcąc dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować, by twórczo i z satysfakcją uczestniczyła w życiu miasta.
Wolontariat cyfrowy ma pomóc zainteresowanym seniorom rozwijać umiejętność korzystania z nowych technologii.
ZADANIA WOLONTARIUSZA:
Udzielaniu indywidualnych konsultacji osobom chcącym zdobyć lub rozwijać umiejętność korzystania z nowych technologii (komputer, laptop, telefon/smartfon, tablet, cyfrowy aparat fotograficzny) lub z Internetu
WYMIAR CZASOWY:
Minimalny czas pracy w ramach wolontariatu cyfrowego to 1 godzina tygodniowo. Zależy nam przede wszystkim na regularności spotkań.
KORZYŚCI DLA WOLONTARIUSZY:
  • Umowa wolontariacka
  • Możliwość samorozwoju
  • Zdobycie nowych doświadczeń
  • Praca z interesującymi osobami
Osoba Kontaktowa
Patryk Zakrzewski