Misją Fundacji Anioły Edukacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez różnorodne działania m.in. doradztwo zawodowe, edukacyjne, warsztaty, promocję czytelnictwa, wsparcie przedsiębiorstw czy wolontariat.

Obszar zapotrzebowania: poszukiwani są doradcy zawodowi, którzy wesprą dzieci i młodzież w wieku szkolnym w ich dalszym rozwoju; doradztwo będzie obejmować m.in. omówienie dalszej ścieżki edukacyjnej (pomoc przy wyborze szkoły czy też rozwój zainteresowań, poznanie własnych predyspozycji).

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  5 – 6

Kwalifikacje i umiejętności: 

-doświadczenie w doradztwie zawodowym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

-dobra znajomość oferty szkół średnich i branżowych w Poznaniu

-komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-gotowość do pełnienia dyżuru doradczego co najmniej 2 godz. w m-cu

Korzyści dla wolontariusza:  

-zdobycie nowych doświadczeń w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego

-gwarantowana satysfakcja i radość z pracy z dziećmi i młodzieżą

Wymiar czasu pracy: dyżur doradczy w siedzibie Fundacji minimum 2 godz./m-c

Kontakt:  Paulina Drozdowska;  tel. 886 444 963;  e-mail: drozdowska.kontakt@gmail.com;  adres:  Fundacja Anioły Wiedzy, Kossaka 1, Poznań