Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uczestniczy w kreowaniu i koordynacji polityki prorodzinnej. Wydział koordynuje współpracę Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny, polityki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań wolontariuszy należeć będzie:

  • pomoc rodzicom przy wnoszeniu wózków dziecięcych,
  • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym podczas uroczystości Gali Rodzin w dniu 21 listopada 2019 r., która rozpocznie się o godzinie 17:30 w Kinie Apollo (wolontariusze proszeni są o obecność w godz: 17:00-20:00)

Lista potrzebnych wolontariuszy: 4

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

– wysoka kultura osobista i uprzejmość,

– otwartość,

– chęć niesienia pomocy innym

Korzyści dla wolontariusza: udział w uroczystej Gali Rodzin, podczas której odbędzie się spektakl w wykonaniu aktorów Teatru „Animacja” pt. „Ja, Bałwan”, a także pisemne podziękowanie od Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

Wymiar czasu pracy wolontariackiej:

Data: 21.11.2019 r. (czwartek)

Godziny: 17:00-20:00

Miejsce: Kino Apollo, ul. Ratajczaka 18 w Poznaniu

Zgłoś się na wolontariat on-line:

 

Kontakt do instytucji:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań