Fundacja Adopcji Serca działa na rzecz najbiedniejszych mieszkańców naszej planety, wspierając projekty charytatywne polskich placówek misyjnych. Najważniejsze programy pomocowe, to Adopcja Serca (indywidualny patronat duchowy i materialny nad konkretnym dzieckiem, znanym z imienia i nazwiska – w Etiopii, D.R. Konga, Sudanie Południowym, Syrii) oraz finansowanie leczenia i dokarmiania niedożywionych i zagłodzonych dzieci (Rwanda, Tanzania, Etiopia, Syria).

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:
– opracowanie projektu graficznego strony internetowej,
– przygotowywanie grafik do publikowania na FB, przewoźnej wystawy dotyczącej naszej pomocy,
– bieżące projektowanie ulotek, plakatów, publikacji, znaczków pocztowych itp. itd.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– odpowiednie do wykonywanych zadań,
Wolontariusz uzyska wsparcie merytoryczne oraz materiały i instrukcje niezbędne do dobrego wykonania powierzonych zadań.

Korzyści dla wolontariusza:
– umowa wolontariacka, zapewniająca ubezpieczenie,
– rozwój osobowy,
– nabywanie nowych umiejętności,
– możliwość udziału w szkoleniach i kursach, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z doświadczeniem międzynarodowym).
– zaświadczenie o swym zaangażowaniu.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Ilość godzin pracy odpowiednio do możliwości wolontariusza.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – Fundacja Adopcji Serca