Celem Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sztuki kabaretowej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kabaretu, upowszechnianie monologu, skeczu, piosenki kabaretowej. Od 17 lat zajmuje się organizacją Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu” i innych wydarzeń kulturalnych oraz kreacji artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Członkiem założycielem i honorowym prezesem jest Bohdan Smoleń.

Cel akcji: Obecnie zbieramy pieniądze na budowę pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu.

Miejsce i czas akcji: W dniu 22 i 29 września 2019 r. zbiórka odbędzie się podczas programu stand-upowego Rafała Paczesia w Hali Arena w Poznaniu. Koncert rozpoczyna się o godzinie 18:00. Zbiórka przed i po koncercie

Liczba potrzebnych wolontariuszy: (5-8 osób)

Zadania wolontariuszy: zbieranie pieniędzy do puszek.

Wymiar czasu pracy wolontariusza/ki: przez ok 4 godzin.

Korzyści dla wolontariusza/ki: W zamian oferujemy udział w programie stand-upowym.

Wymagane kwalifikacje: Mile widziani sympatycy kabaretu. Komunikatywni i entuzjastyczni ludzie.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu

biuro@kwadrat-expo.com.pl