Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest think tankiem, niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non – profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego i przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

Nadrzędnym celem Fundacji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Instytut zajmuje się również opracowaniem oraz tworzeniem własnych projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów koncentrując się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekologii.  Ważnym obszarem aktywności Instytutu jest prowadzenie działalności promocyjnej oraz realizacja przedsięwzięć i eventów o charakterze edukacyjnym.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/wolontariuszki:
– tworzenie, publikowanie i zarządzanie treścią on-line (strona internetowa Fundacji, portale społecznościowe, branżowe fora internetowe);
– przygotowywanie materiałów i dokumentów prasowych np. news, notatka prasowa, oświadczenie, komunikat;
– redagowanie krótkich treści przekazów np.  slogan, hasło, wypowiedź, przemówienie, artykuł;
– analiza wszelkich informacji, komunikatów, jakie pojawiają się w mediach, głównie w prasie, na temat danej organizacji (cliping prasowy);
– kontakty z mediami, aranżowanie i inicjowanie reportaży oraz wywiadów;
– wsparcie w zakresie organizacji eventów, wydarzeń informacyjnych, promocyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji;
– budowanie trwałych relacji z darczyńcami oraz dbanie o pozytywny wizerunek Fundacji.

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/wolontariuszki:

Fundacja szuka osób:
– zdecydowanych, z pasją, otwartych na wyzwania i pracę w ciekawych przedsięwzięciach,
– uzdolnionych lingwistycznie: lubiących pisać, edytować, redagować,
– znających język angielski i/lub inne języki obce,
– znających środowisko Microsoft Office i mediów społecznościowych,
– kreatywnych, samodzielnych i zaangażowanych,
– mających pozytywne nastawienie wobec ludzi i świata
Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w powyższym obszarze, studiujące komunikację, public relations, marketing lub posiadające wykształcenie kierunkowe; posiadające znajomość obsługi programów graficznych.

Korzyści dla wolontariusza/wolontariuszki:
– porozumienie wolontariackie,
– szkolenie wstępne uzupełniające niezbędną wiedzę i umiejętności,
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne opiekuna,
– referencje/zaświadczenie potwierdzające współpracę z podaniem zakresu świadczeń,
– opcja kontynuacji współpracy w ramach projektów, przedsięwzięć realizowanych przez Fundację (perspektywa propozycji zatrudnienia),
możliwość odbycia praktyk studenckich,

Wymiar czasu pracy wolontariusza/wolontariuszki: min 5h tygodniowo; do uzgodnienia szczegóły, możliwość odbycia e-wolontariatu oraz pracy zdalnej.

Współpraca od zaraz! Dołącz do naszego zespołu!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: irme@interia.pl.
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Zgłoś się:

Nazwa organizacji: Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej
Adres organizacji: ul. Jeżycka 12 lok.10, 60-863 Poznań
Osoba kontaktowa: Przemysław Karlik
Nr telefonu: 792 429 883
Adres e-mail: irme@interia.pl