Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK), która prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu, poszukuje wolontariuszy. Jesteśmy dobrowolnym związkiem fundacji i stowarzyszeń, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jesteśmy największym związkiem w Wielkopolsce i zrzeszamy ponad 200 organizacji z całego regionu. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy i wspieramy zarówno grupy formalne, jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.

Od 2012 roku prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Szukamy osób, które chciałyby wesprzeć nasz zespół pracujący na co dzień z fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, wolontariuszami i kandydatami na wolontariuszy. Wśród zadań, w które można się zaangażować są:
– wsparcie w prowadzeniu dyżurów wolontariackich
– wyszukiwanie ciekawych informacji dla wolontariuszy, redagowanie artykułów w obszarze aktywności społecznej, wolontariatu
– pomoc w organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, akcji wolontariackich
– wsparcie pracy biura

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: osoby posiadające doświadczenie w wolontariacie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia), sumienne, odpowiedzialne, komunikatywne, lubiące kontakt z ludźmi, chętne do nauki i rozwoju, mile widziana łatwość w redagowaniu tekstów

Korzyści dla wolontariusza:
– kontakt i spotkania z ciekawymi ludźmi
– przeszkolenie do pełnionych obowiązków
– udział w spotkaniach, seminariach i szkoleniach w zakresie wolontariatu i/lub powiązanych tematycznie z organizacjami pozarządowymi
– możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności
– umowa wolontariacka

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 5

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia):
od 2 do 4h w tygodniu we wtorki i/lub czwartki w godz. 16-18

Zgłoś się on-line i wypełnij formularz: